Benik Je Namijenjen Studentima Medicine, Iako Njegova Op Irnost U Nekim Poglavljima Mo E Biti Korisna I Specijalizantima Iz Podru Ja Neurologije I Drugih Srodnih Specijalnosti, Posebice Neurokirurgije, Interne Medicine, Patologije I Neuroradiologije Takva Je Koncepcija Ud Benika Temeljena U Namjeri Da Ne Samo Studentima, Nego I Lije Nicima Obiteljske Medicine I Pojedinih Srodnih Specijalnosti Budu Pristupa Ni Razli Iti Neurolo Ki Entiteti I Mogu Nosti Njihova Lije Enja Ud Benik Je Rezultat Dosada Nje Opse Ne Nastavni Ke Aktivnosti Katedre [ Pdf Neurologija za medicinare ✓ manga PDF ] by Vesna Brinar ✓ Za Neurologiju, Te Su Ve Im Dijelom U Pisanju Ud Benika Kori Tena Predavanja Nastavnika Katedre Za Neurologiju Medicinskog Fakulteta Sveu Ili Ta U Zagrebu, Ali I Drugih Neurologa KBC A Zagreb, Koji Su Istaknuti I Priznati Stru Njaci U Odre Enim Neurolo Kim Podru Jima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *